Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Nordirland

Dette afsnit hjælper med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Nordirland.


I Nordirland findes der ikke en central database over tolke og oversættere. Man kan dog søge efter det, man har brug for, i en række decentrale registre og fortegnelser såsom:

Relevante links

Link åbner i nyt vindueNational Register of Public Service Interpreters

Link åbner i nyt vindueAssociation of Police and Court Interpreters

Link åbner i nyt vindueInstitute of Translation and Interpreting


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/01/2019