Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en mediator - Østrig

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mediator i Østrig.


Hvordan finder jeg en mediator i Østrig?

Det østrigske forbundsjustitsministerium fører en liste over registrerede mediatorer, som opfylder relevante retlige og formelle krav.

Til dette formål er der oprettet et Link åbner i nyt vinduededikeret websted, som også kan nås via Link åbner i nyt vinduejustitsministeriets websted.

Webstedet indeholder følgende oplysninger:

 • en liste over mediatorer
 • en liste over organisationer, der uddanner mediatorer
 • en liste over uddannelseskurser.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Webstedet er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Østrig?

På webstedet kan listen over mediatorer sorteres efter:

 • navn
 • postnummer
 • delstat.

Mediatorer kan findes ved hjælp af følgende søgekriterier:

 • fornavn og efternavn
 • postnummer
 • delstat
 • land
 • ekspertiseområde.

Søgekriterierne kan også kombineres.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMediatorer i Østrig


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/05/2018