Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор

Ако решите да използвате медиация, ще ви е нужен медиатор — независима трета страна, която може да ви помогне при обсъждането на проблема и намирането на решение по него.


Медиаторите са обучени да помагат при разрешаването на спорове. Медиаторът ще се срещне с двете страни, ще установи по кои въпроси не може да се постигне съгласие и ще съдейства за постигането такова съгласие. Медиаторите са неутрални и не вземат страна по спора. Те не действат като съветници и няма да дадат консултация във връзка с личното положение, като обичайно ще препоръчат извършването на правна консултация успоредно с процеса на медиация.

Медиацията може да бъде особено полезна при трансгранични семейноправни спорове и в случаи на отвличане на деца от единия родител. В такива случаи родителите се насърчават да поемат отговорността за вземането на решения, свързани със семейството им, и за разрешаването на конфликтите, без да се прибягва до съдебната система. Ето защо медиацията може да създаде конструктивна атмосфера за обсъждане и да гарантира почтено споразумение между родителите, което отчита и висшия интерес на детето.

За да получите по-подробна информация относно намирането на медиатор (напр. как да получите достъп до услугите по медиация, какви са таксите и съвети във връзка с медиаторите), моля изберете едно от знамената от менюто вдясно на екрана.

За намирането на медиатор, специализиран в медиация по трансгранични семейноправни въпроси, щракнете върху връзката: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.crossbordermediator.eu/

За повече информация за медиацията, моля посетете съответния раздел.

За да научите повече за трансграничната семейна медиация, моля, вижте съответния раздел.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/10/2020