Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Frankrig


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Link åbner i nyt vindueBureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA) (kontoret for hjælp til ofre samt foreningspolitik) under justitsministeriet er den bistandsydende myndighed, der kan hjælpe dig med at videresende din ansøgning til en anden EU-medlemsstat.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed kan oplyse ansøgeren om mulighederne for at søge erstatning samt udlevere de nødvendige formularer. Den videresender derefter ansøgningen og bilagene til den bistandsydende myndighed eller direkte til den besluttende myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen fandt sted.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Den bistandsydende myndighed oversætter ikke dokumenterne. Du skal selv sørge for at få oversat de nødvendige dokumenter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 05/11/2019