Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Ungarn


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Statsforvaltningens distriktskontorer i Budapest eller i regionerne (lokale støttetjenester for ofre), der fungerer som bistandsydende myndigheder.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed stiller ansøgningsformularerne til rådighed, bistår ofrene med at udfylde dem og sender dem herefter til modtageren.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ja, og omkostningerne dækkes af staten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej. Fremsendelse af ansøgningen er gratis.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 11/03/2019