Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Cypern

Denna del av webbplatsen består av en kort introduktion till Cyperns register över konkurser och likvidationer (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).


Konkursregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursenheten (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) har ansvar för att ta emot och förvalta insolventa fysiska och juridiska personers tillgångar. Enheten rapporterar till Länken öppnas i ett nytt fönsteravdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) vid Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Enheten för ett arkiv över insolventa fysiska personer. Om ett företag avvecklas rapporteras det i företagsregistret. Kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsteravdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren för mer information.

Vad innehåller konkursregistret?

Ej tillämpligt.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ej tillämpligt.

Hur man söker i konkursregistret

Ej tillämpligt.

Konkursregistrets historia

Konkursregistret innehåller uppgifter om konkurser från 1931 och fram till i dag.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2019