Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Nordirland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Här hittar du information om konkursregistret i Nordirland.


Konkursregister

Vad innehåller konkursregistret i Nordirland?

I Nordirland finns inte enbart ett konkursregister. Domstolsverket (Norther Ireland Courts and Tribunals Service) innehar uppgifter om personer som har försatts i konkurs under de senaste tio åren. Dessa uppgifter finns i en onlinedatabas som allmänheten kan göra sökningar i mot en avgift.

Mer information om denna sökningsmöjlighet rörande konkurser finns på domstolsverkets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Insolvenstjänsten på ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Länken öppnas i ett nytt fönsterDepartment of Enterprise, Trade and Investment's (Online DETI), ansvarar för frågor rörande insolvensförfaranden.

Insolvenstjänsten har följande syfte och roll:

  • Förvalta och utreda verksamheten hos företag som gått i konkurs eller tvångslikvideras.
  • Fastställa orsakerna till konkursen.
  • Handlägga diskvalificering av styrelseledamöter vid företagskonkurser.
  • Handlägga eventuella bedrägerier vid förvaltningen av insolventa företag.
  • Reglera konkursförvaltaryrket.
  • Förvalta konkurskontot.
  • Utforma specific konkurslagstiftning och konkurspolitik för Nordirland.

Online DETI ägs och förvaltas av ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Department of Enterprise, Trade and Investment.

Är tillgången till Online DETI i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur man söker i Online DETI

Insolvenstjänsten för för närvarande uppdaterade register över individuella frivilliga överenskommelser (Individual Voluntary Arrangements, IVA), påskyndade frivilliga överenskommeler (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid konkurser (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), skuldsanering (Debt Relief Orders, DRO) och avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid skuldsanering (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRRO / DRRU).

Det går att göra onlinesökningar på enskilda personer i Länken öppnas i ett nytt fönsterIVA-, DRO- samt DRRO- och DRRU-registren.

Närmare upplysningar om insolvensregistren hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterOnline DETI

Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 14/08/2017