Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Litauen

Dette afsnit giver et overblik over Litauens matrikelregister.


Hvad indeholder det litauiske matrikelregister?

Man kan finde oplysninger om fast ejendom, herunder jord, bygninger og lokaler, i Link åbner i nyt vindueregistret over fast ejendom (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) i Litauen. Der er adgang til både faktiske og juridiske oplysninger.

Faktiske data om fast ejendom består af følgende typer oplysninger:

 • areal
 • højde
 • rumfang
 • byggeår
 • ejerens navn.

Juridiske data om fast ejendom omfatter:

 • aftaler om fælles ejerskab
 • domstolsafgørelser
 • servitutter
 • pantehæftelser.

Registret vedligeholdes af statens registercentral (Registrų centras) under tilsyn af Justitsministeriet.

Man kan finde yderligere oplysninger på webstederne for Link åbner i nyt vindueforvalteren af registret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) og Link åbner i nyt vindueregistret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registras).

Er der gratis adgang til matrikelregistret for Litauen?

Nej. Kun mod betaling kan man få adgang til dataene i registret over fast ejendom.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret for Litauen?

Man kan søge i registret på følgende felter:

 • ejendommens postadresse
 • ejendommens tinglysningsnummer
 • koden for en juridisk person (ejeren)
 • den personlige kode for en fysisk person (ejeren). Der er indført begrænsninger for søgningen efter fysiske personers (ejeres) personlige kode.

Det litauiske matrikelregisters historie

Selve registret blev oprettet i 1998, men der er indsamlet data til registret siden 1958.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDen statslige virksomhed registercentralen (valstybės įmonė Registrų centras)

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information (Europos žemės informacijos tarnyba)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/02/2019