Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Nordirland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Här hittar du en översikt över fastighetsregistret i Nordirland.


Vad innehåller fastighetsregistret i Nordirland?

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Land & Property Services Northern Ireland tillhandahåller statisk information (ändras inte) om de regler, förordningar och riktlinjer som styr de olika registren.

Länken öppnas i ett nytt fönsterLandWeb Direct (kundtjänst med direkt tillgång)

Tjänsten omfattar

  • sökmöjligheter
  • namn på ägare och olika fastighetsavgifter
  • möjlighet att ladda ned och skriva ut uppgifter i registret.

Är tillgången till fastighetsregistret i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången till det statiska innehållet är gratis. Användare som vill få tillgång till sökfunktionerna måste registrera sig för tjänsten och måste i de flesta fall betala avgifter.

Hur man söker i fastighetsregistret i Nordirland

Sökfunktionerna omfattar tillgång till fastighetsplaner, fastighetsgränser och dokumentation av äganderätt. Databasen innehåller namn på ägare och uppgifter om alla fastighetsrelaterade avgifter.

Med hjälp av e-registrering kan registrerade användare fylla i olika blanketter, beräkna avgifter och skicka in uppgifter elektroniskt.

Fastighetsregistrets historia i Nordirland

Fastighetsregistret inrättades 1891. Före det registrerades ägande av fastigheter i det s.k. Registry of Deeds (register över överlåtelsehandlingar) som inrättades 1706. Land & Property services förvaltar samtliga tre register: fastighetsregistret, handlingsregistret och registret över lagstadgade avgifter.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Land & Property Services – Fastighetsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Land Information Service


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 25/02/2019