Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Cypern


På hvilket websted offentliggøres offentlige kundgørelser?

Offentlige kundgørelser offentliggøres i trykt form og med bindende virkning på følgende hjemmeside, som er frit tilgængelig: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mof.gov.cy/gpo

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Følgende offentliggøres: Meddelelser om ledige stillinger i den offentlige sektor, offentlige indkøb, ekspropriationer, rekvisitioner, udnævnelser og forfremmelser, godkendelser/tilbagekaldelser af udnævnelser, pensionering, udpegelse af suppleanter, fratrædelser, udnævnelser af ministre, dødsannoncer, præsidentens tiltrædelse, fratrædelse og stedfortrædere for præsidenten, udnævnelser, udpegelser, der foretages af præsidenten, afgørelser truffet af statsrådet og parlamentet, lovforarbejder, lovforslag, internationale konventioner, tjenesteprojekter samt meddelelser, som er foreskrevet i love, såsom selskabsloven

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

  • Staten
  • Blandede offentlige og private organer
  • Lokale forvaltningsorganer
  • Private (advokater) i henhold til bestemmelserne i selskabsloven.

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Ja

Hvilke typer søgninger kan foretages?

Det er muligt at søge efter alt, hvad der er blevet offentliggjort i Republikken Cyperns statstidende

Fra hvilken dato er de offentlige kundgørelser tilgængelige i elektronisk format?

Siden den 10. december 2004

Er det muligt at gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej

Er de offentlige kundgørelser frit til rådighed som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

De offentlige kundgørelser er frit tilgængelige som åbne data på Republikken Cyperns officielle hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mof.gov.cy/gpo


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 31/10/2019