Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Finland


På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Link åbner i nyt vindueKuulutusrekisteri (kundgørelsesregistret)

Link åbner i nyt vindueVirallinen lehti (statstidende)

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Kundgørelsesregistret indeholder oplysninger om de meddelelser, der hidrører fra afgørelser, som er truffet af domstole eller myndigheder, vedrørende:

 1. officielle indkaldelser meddelt af retten i første instans
 2. fusion af fonde meddelt af retten i første instans
 3. fusion, opsplitning eller fordeling af kapitalen i et selskab eller en anden foranstaltning eller afgørelse, der er nævnt i den selskabsretlige lovgivning, og som skal offentliggøres i statstidende, eller
 4. meddelelser fra fogeder.

statstidende offentliggøres meddelelser, underretninger og andre dokumenter, hvis offentliggørelse i dette medium er fastsat i en lov, et dekret eller i en retsafgørelse fra en lavere instans.

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

kundgørelsesregistret offentliggøres meddelelser fra førsteinstansretter, fogeder og de myndigheder, der er ansvarlige for erhvervsregistret.

Kategorierne af meddelelser, som førsteinstansretterne indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • officiel indkaldelse af kreditorer
 • fusion af fonde.

Kategorierne af meddelelser, som fogederne indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • drøftelser med de forskellige berørte parter
 • drøftelser om fordeling af aktiver
 • skriftlige fortegnelser.

Kategorierne af meddelelser, som de myndigheder, der er ansvarlige for erhvervsregistret, indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • overførsel af et europæisk aktieselskabs hovedkontor
 • opsplitning
 • officiel indkaldelse ved konkurs
 • officiel indkaldelse af kreditorer i forbindelse med konkursramte fonde
 • reduktion af reservefond
 • fælles fusion
 • meddelelse til indehavere af særlige rettigheder
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende fond
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende forening
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende forening ved opsplitning
 • hel eller delvis overdragelse af en virksomhed
 • afkald på et kreditinstituts godkendelse
 • omdannelse af et aktieselskab til et anpartsselskab
 • reduktion af egenkapital
 • omdannelse af et andelsselskab til et anpartsselskab
 • sletning af et andelsselskab fra erhvervsregistret
 • afkald på en andelsbanks godkendelse
 • procedure for anordning af afvikling eller sletning fra registret
 • reduktion i investering af egenkapital
 • fusion
 • ændring af regler eller afvigelse fra disses bestemmelser
 • fordeling af fri egenkapital
 • reduktion af reservefond
 • udlodning af udbytte
 • procedure for anordning af en forenings opløsning
 • ændring af vedtægter eller afvigelse fra disses bestemmelser
 • reduktion af kontoen "overkurs ved emission"
 • opfordring til anordning af afvikling eller sletning fra virksomhedsregistret
 • ændring af virksomhedsform.

statstidende offentliggøres desuden meddelelser, underretninger og andre dokumenter fra flere andre enheder.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Kundgørelsesregistret: Ja.

Statstidende: Der har været gratis adgang til dokumenter i pdf-format siden 2011. Tjenesten Link åbner i nyt vindueVirallinen.fi, der ajourføres af Credita, er gebyrpligtig:

1 bruger, pris pr. licens: 200 EUR pr. år, 2-5 brugere, pris pr. licens: 145 EUR pr. år, mere end 5 brugere, pris pr. licens: 124 EUR pr. år.

Hvilke søgninger kan foretages?

Søgninger i kundgørelsesregistret kan foretages på grundlag af følgende kriterier:

 • Meddelelsestype
 • Meddelelsens emne
 • Registreringsnummer/fødselsdato/fødselsår
 • Frist
 • Hovedkontor
 • Det nummer, som sagen er blevet tildelt af retten i første instans.

Derudover er det bl.a. også muligt at foretage en fritekstsøgning i den gebyrpligtige database i statstidende.

Fra hvilken dato har de officielle meddelelser været tilgængelige i elektronisk format?

Kundgørelsesregistret: Fra den 1. april 2004

Statstidende: Fra 2011.

Kan man gemme søgekriterier og anmode om at få tilsendt meddelelser pr. e-mail, som svarer til disse kriterier?

Kundgørelsesregistret: Nej.

Statstidende: I den gebyrpligtige database kan man gemme søgninger og få tilsendt meddelelser pr. e-mail.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registrets data og/eller de tekniske oplysninger?

Disse er ikke tilgængelige som åbne data.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/10/2020