Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Estland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du misstänks eller anklagas för ett brott som prövas i domstol. Information om smärre trafikbrott som vanligtvis omfattas av böter finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

 • Inledande av det straffrättsliga förfarandet
 • Förundersökning m.m.
 • Tillgång till akten och ansökningar
 • Åtal
 • Domstolsförfaranden inför rättegångsförhandlingarna
 • Domstolsförhandling
 • Dom
 • Överklagande- och kassationsförfaranden (i andrainstans- och tredjeinstansdomstolar)
 • Verkställighet av domen

I faktabladen hittar du information om dessa skeden i förfarandet och om dina rättigheter. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1. Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Det straffrättsliga förfarandet inleds
 • Frihetsberövande och anhållande
 • Förhör och insamling av bevisning
 • Tillgång till akten, förhandlingsansökningar och presentation av åtalet
 • Ytterligare information för personer som inte är bosatta i landetLänken öppnas i ett nytt fönster

Länken öppnas i ett nytt fönster3. Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖversikt över det estniska straffrättsliga förfarandet på engelska


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 08/08/2018