Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Fínsko


Za obeť trestného činu ste považovaný, ak ste sa stali obeťou konania alebo opomenutia, ktoré vo Fínsku predstavuje trestný čin. Ako obeť trestného činu máte určité práva pred súdnym konaním, v jeho priebehu a po jeho skončení.

Trestné konanie vo Fínsku začína predbežným vyšetrovaním, ktoré zvyčajne vedie polícia. V tomto štádiu sa overuje, či došlo k trestnému činu, skúmajú sa okolnosti trestného činu a zisťuje sa totožnosť zúčastnených strán. Posudzuje sa aj rozsah ujmy spôsobenej trestným činom a vaše nároky voči páchateľovi.

Pokiaľ existujú dostatočné dôkazy o tom, že bol spáchaný trestný čin, prokurátor podá žalobu a predloží vec súdu. Počas konania súd skúma dôkazy a obvineného odsúdi za trestný čin alebo ho zbaví obvinenia. Trestné konanie môže pokračovať, ak jedna zo strán podá odvolanie na vyšší súd.

Príslušné informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania a súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Odškodnenie

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Moje práva na podporu a pomoc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/02/2021