Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Šotimaa

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Sellel lehel kirjeldatakse mõningaid erikohtuid Šotimaal.


Halduskohtud

2007. aasta tribunalide ja kohtute täiteseadusega loodi enamiku Ühendkuningriigi valitsuse jaoks ette nähtud kohtute ühtne ühtne struktuur, mis on jagatud esimese astme kohtu ja ülemkohtusse. Esimese astme kohtul ja ülemkohtul on erinevad kolleegiumid, mis hõlmavad erinevaid teemasid, mis toovad kokku sarnased jurisdiktsioonid. Kohtute kontaktandmed leiate kuningliku kohtuameti ( Lingil klikates avaneb uus aken Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) veebisaidilt.

2014. aasta tribunalide (Scotland) Act’i seadusega luuakse Šotimaa jaoks üks esimese astme ja ülemkohus. Esimesed vahekohtud viidi uude struktuuri üle 1. detsembril 2016.

Šotimaa 39. aasta seaduse paragrahv 2016 võimaldab mitme reserveeritud kohtu juhtimist ja haldamist Šotimaa jaoks.

Ühendkuningriigi esimese tasandi Avaliku Teenistuse Kohus

Ühendkuningriigi esimese astme kohus on üldkohus, mille peamine ülesanne on arutada valitsuse otsuste peale esitatud kaebusi tribunali pädevusse kuuluvates valdkondades. Teatavatel põhjustel hõlmab tribunali pädevus kogu Ühendkuningriiki, sealhulgas Šotimaad. Esimese astme kohus on praegu jagatud seitsmesse esinduskogusse:

 • Sotsiaalõiguste koda (Social Entitlement Chamber);
 • Tervishoiu, hariduse ja sotsiaalhoolekande küsimuste koda (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Sõja- ja relvajõudude hüvituskoda
 • Maksukoda
 • General Regulatory Chamber
 • Sisserände- ja varjupaigakoda
 • Kinnisvarakoda

Ühendkuningriigi Upper Tribunal

Ühendkuningriigi Upper Tribunal tegeleb peamiselt, kuid mitte ainult, Ühendkuningriigi esimese astme kohtu otsustest tulenevate üleskutsetega. Tegemist on ülemkohtuga, kellel on pädevus menetleda teatavatel asjaoludel ka kohtuliku läbivaatamise juhtumeid.

Ühendkuningriigi Upper Tribunal koosneb järgmisest:

 • Halduskaebuste koda (Administrative Appeals Chamber);
 • Maaküsimuste koda (Lands Chamber);
 • Maksunduse ja heategevusküsimuste koda (Tax and Chancery Chamber);
 • Sisserände- ja varjupaigakoda

Tribunalide tunnusjooneks on nende erialateadmised apellatsioonkaebuste teema kohta. Struktuur on selline, et kohtunikud on oma jurisdiktsiooni õiguse asjatundjad ning nad ei ole juriidilised isikud, kes on oma valdkonna kogemuse põhjal kvalifitseeritud või kvalifitseeritud. Kaebuste üksikute liikide puhul on hindamiskomisjonid erinevad, sõltuvalt kaebuse teemast.

Employment and Employment Appeal Tribunals

Töökohus ja töövaidlusküsimuste kohus ei ole ühendatud kohtute struktuuriga, vaid neid toetab kuningliku kohtuameti peadirektor. Nende ülesanne on täita haldusülesandeid, mis on vajalikud, et rahuldada tööhõivekohtule esitatavaid nõudeid ja määrata hiljem kindlaks apellatsioonikohtule esitatavad kaebused. Šotimaal on eraldi töövaidlusküsimuste kohus.

Šotimaa tribunalid

Šotimaal on mitu kohut. Enamikku tribunalidest juhib eraldiseisev president või esimees ning igaühel neist on erinevad jõustamisvolitused. Nad lahendavad kaebusi alates parkimistrahvidest kuni sundravini ja raske vaimse haigusega patsientide piiramiseni välja.

Šotimaa tribunalide otsuste peale esitatud kaebusi menetlevad Šotimaa tsiviilkohtud ning šerifikohus ja sessioonikohus.

Šotimaa tribunalide reform

Šotimaa 2014. aasta tribunalide seadusega (Scotland) on Šoti tribunalidele kehtestatud ühtlustatud kahetasandiline struktuur. Šotimaa ülemjuhataja, kes on vanemkohtunik, on koostanud uue struktuuri, mis on sarnane eespool kirjeldatud Ühendkuningriigi mudeliga. Lord president on delegeerinud hulga funktsioone pr Smith’ile, kes on määratud Šotimaa kohtu esimeheks.Upper Tribunal võtab endale vastutuse enamiku esimese astme otsustega esitatud kaebuste arutamise eest, jättes need kohtujurisdiktsioonidest välja. Esimese astme ja ülemkohut korraldab Lingil klikates avaneb uus aken Šotimaa kohtute ja tribunalide teenistus. Vahekohtud lähevad järk-järgult üle Šotimaa tribunalidele, kusjuures esimene üleandmine algas detsembris 2016.

Menetlus tribunalides

Üldiselt on Ühendkuningriigi ja Šotimaa tribunalides menetlus vähem ametlik kui teistes kohtutes. Tribunalidesse võivad kuuluda spetsialistid ja eksperdid ka väljastpoolt õigusvaldkonda, nagu arstid ja teised kohtuvälised spetsialistid, ehkki eesistuja on peaaegu alati õigusharidusega.

Haldusõigusmenetlustega (kohtulik kontroll) tegeleb Šotimaal sessioonikohus ( Court of Session). Lisateavet Šotimaa tribunalide kohta leiab Šotimaa kohtute ja tribunalide veebisaidilt.

Erikohtud

Kui Šotimaal kerkivad (tsiviil- või kriminaal-) asja menetlemise käigus üles Ühendkuningriigi detsentraliseerimiskokkulepetest tulenevad põhiseaduslikud küsimused (nt inimõiguste küsimused), võib asja edasi anda Ühendkuningriigi Ülemkohtusse (Supreme Court of the United Kingdom).

Sheriff Operational Injury Court

See kohus asutati 22. septembril 2015 ja tegutseb isikukahju käsitlevate asjade eksperdikeskusena. Isikukahju võib kohtusse kaevata, kui kohtusse esitatud hagi summa on suurem kui 5,000 naelsterlingit. Pooltel on ka võimalus esitada personaalse kahju hüvitamise taotlused kohaliku kohtu (Sheriff Court) mis tahes väärtuse kohta. Töötajate vigastuste puhul on ette nähtud erisätted: neid, mille suurus ületab 1,000 naela, võib pöörduda otse isikute ja šerifikohtu poole, samal ajal kui alla 1,000 naelsterlingi kuuluvaid juhtumeid võib kohtusse anda, kui kohalik šerifikohus leiab, et need on piisava tähtsusega või raskustes. Alates 22. septembrist 2015 ei saa sessioonikohus enam käsitleda isikukahju meetmeid, mis jäävad alla 100,000 naela.

Veel kohtuid:

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKuninglik Kohtuamet

Lingil klikates avaneb uus akenLord Lyoni kohus

Lingil klikates avaneb uus akenScottish Land Court


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 16/09/2019