Добре дошли на европейския портал за електронно правосъдие!

Европейският портал за електронно правосъдие е замислен като място за единен електронен достъп в областта на правосъдието.


Като първа стъпка той има за задача да улесни живота ви чрез предоставяне на информация за правосъдните системи и подобряване на достъпа до правосъдие в ЕС на 23 езика.