Právna náuka

 • Údaje o právnej náuke
  • Členský štát: Slovensko
  • Názov: Consumer protection in the European legal area
  • Podnadpis:
  • Typ: Article
  • URL:
  • Autor: KOBA, J.
  • Odkaz: Ochrana spotrebiteľa v európskom právnom prostredí, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, pp.100
  • Rok vydania: 2015
  • Kľúčové slová: consumer protection, law backaground, development
 • Články smernice
  Consumer Rights Directive, link
 • Úvodná poznámka

  Súkromnoprávna ochrana spotrebiteľa v európskom právnom prostredí.


  This article deals with the Law on Consumer Protection in European law background. As this issue is exorbitantly wide and consumer law is nowadays acting as an independent law branch, the author analyses the development of consumer law within the frame of the EU, since the acceptance of the Treaty of Rome until the present. The author focuses the attention on the legal regulations of consumer law protection in the Slovak legal order, in the context of the newly prepared Civil code.

 • Všeobecná poznámka
 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky