Nationale rechtssystemen

Grécko

In dit deel wordt een overzicht gegeven van het gerechtelijk apparaat in Griekenland.

Autor obsahu
Grécko

Justitiële organisatie — rechtsstelsels

Justitie is een van de drie functies van de staat in Griekenland. Volgens het beginsel van de scheiding der machten is de rechtspraak onafhankelijk van de wetgevende en de uitvoerende macht.

Soorten rechtbanken — korte beschrijving

De rechtbanken in Griekenland zijn onderverdeeld in de volgende hoofdcategorieën:

  • Administratieve rechtbanken
  • Burgerlijke rechtbanken
  • Strafrechtbanken

Administratie van rechtbanken

De gerechten worden door een rechterlijke ambtenaar, en in het bijzonder door de president van het Hof of de drie leden van de Raad van het Hof van Justitie, naargelang van het geval, bestuurd.

Hiërarchie van rechtbanken

Politieke rechtbanken:

  • Supreme Court of Appeal, hoven van beroep, hoven van beroep, rechtbanken van eerste aanleg

Strafrechtbanken:

  • Areios Pagos, hof van beroep, Misdrijven, regionale rechtbanken

Administratieve rechtbanken:

  • Raad van State, administratieve hoven van beroep, administratieve rechtbanken van eerste aanleg

Relevante links

Raad van State

Administratieve rechtbank van eerste aanleg te Athene

Openbaar aanklager van het Gerecht van eerste aanleg te Athene

Ministerie van Justitie

Areios Pagos

Laatste update: 28/08/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.