Pravno obvestilo

1. Izjava o omejitvi odgovornosti

1.1 Splošno

Na tem spletišču so izražena osebna mnenja avtorjev, ki ne odražajo nujno stališč Evropske komisije. Spletišče upravlja Evropska komisija, odgovornost za njegovo vsebino pa si deli s posameznimi državami članicami.

S tem spletiščem želi Evropska komisija izboljšati dostop do pravnega varstva v čezmejnih zadevah ter dostop javnosti do informacij o pobudah Evropske komisije in politikah Evropske unije na splošno. Prizadevamo si zagotavljati ažurne in točne informacije. Sporočene napake se trudimo popraviti.

Vse interaktivne (elektronske) storitve zagotavljamo „takšne, kot so“ in „po najboljših močeh“. Evropska komisija ter sodelujoči dobavitelji podatkov in ponudniki storitev zavračajo vsakršno odgovornost, tako eksplicitno kot tudi implicitno. Zlasti ne moremo jamčiti za ažurnost podatkov in njihovo točnost niti zagotoviti neprekinjene razpoložljivosti storitev ali razpoložljivosti zunanjih spletišč, na katere vodijo povezave.

Evropski portal e-pravosodje za nekatere funkcije uporablja podatke iz podatkovne zbirke GeoNames na podlagi licence CC BY 3.0. Podatki se ne spreminjajo.

Komisija zavrača vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo, nastalo zaradi okvare ali izgube podatkov, ali za kakršne koli druge negativne posledice, ki jih povzroči namerno ali nenamerno delovanje sistema. Ta izjava o omejitvi odgovornosti nikakor ne omejuje odgovornosti Komisije za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje odgovornosti Komisije za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena. Pravo, ki se uporablja, je belgijsko pravo, v primeru spora pa so pristojna belgijska sodišča.

Evropska komisija lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni to izjavo o omejitvi odgovornosti in pogoje, navedene v nadaljevanju, zato vedno poiščite veljavno različico tega besedila, objavljeno na spletišču.

1.2 Vidiki v zvezi z vsebinskimi stranmi

Vsebinske strani so bodisi „evropskega“ bodisi „nacionalnega“ značaja, pri čemer je vsaka država članica EU (prek različnih organov) odgovorna za vsebino in povezave na svojih straneh. Informacije na teh straneh:

  • so izključno splošnega značaja in se ne nanašajo na konkretne okoliščine katere koli fizične ali pravne osebe;
  • niso nujno izčrpne, popolne, točne ali ažurirane;
  • včasih vsebujejo povezave na zunanja spletišča, nad katerimi službe Komisije nimajo nadzora in za katera Komisija ne prevzema nobene odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Vsaka navedba osebe v moškem spolu na vsebinskih straneh se šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu in obratno, razen če je iz besedila jasno razvidno drugače.

Nekatere vsebinske strani so strojno prevedene. Opozarjamo, da so strojni prevodi na voljo začasno in so le okvirni. Imetniki teh strani ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakovost strojno prevedenih besedil.

Opozarjamo vas, da ne moremo jamčiti, da so spletni dokumenti natančne reprodukcije uradno sprejetih besedil. Samo zakonodaja Evropske unije, objavljena v tiskani izdaji Uradnega lista Evropske unije pred 1. julijem 2013, in njene elektronske različice, objavljene po 1. juliju 2013, imajo pravno veljavo. Prizadevamo si, da bi čim bolj zmanjšali motnje zaradi tehničnih težav. Vendar obstaja možnost, da so nekateri podatki ali informacije na našem spletišču ustvarjeni ali strukturirani v datotekah ali formatih, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo jamčiti, da ne bo prihajalo do prekinitev oziroma da takšne težave ne bodo kako drugače vplivale na zagotavljanje naših storitev.

1.3 Vidiki v zvezi z interaktivnimi storitvami

Za vse interaktivne storitve veljajo naslednji pogoji:

Z uporabo teh storitev se strinjate, da jih boste uporabljali izključno v predvidene namene. Storitev in katerih koli osebnih podatkov, pridobljenih v okviru storitev, ni dovoljeno uporabljati v druge namene, zlasti v zvezi z izvajanjem trgovinskih, tržnih ali oglaševalskih dejavnosti.

Prepovedano je vsakršno avtomatizirano kopiranje (zajemanje) podatkov v velikih količinah in/ali distribucija podatkov, prejetih v okviru zagotovljenih storitev.

Dodajanje povezav na evropski portal e-pravosodje in njegove strani je dovoljeno.

Vidiki, specifični za posamezne storitve:

1.3.1 Medsebojno povezovanje registrov insolventnosti

Ta storitev vam omogoča pridobivanje informacij o postopkih v primeru insolventnosti iz nacionalnih registrov sodelujočih držav članic. Centraliziran register insolventnosti na ravni EU ne obstaja. Zahtevek se pošlje nacionalnim registrom in odgovor dobite v nekaj sekundah. Zaenkrat se storitev zagotavlja „po najboljših močeh“.

1.3.2 Najti odvetnika

„Najti odvetnika“ je storitev, ki jo širši javnosti zagotavljajo Evropska komisija ter sodelujoče nacionalne odvetniške zbornice in odvetniška združenja.

1.3.3 Najti notarja

„Najti notarja“ je storitev, ki jo širši javnosti zagotavljajo Evropska komisija, Svet notariatov Evropske unije (CNUE) in druge sodelujoče nacionalne notarske zbornice.

1.3.4 ECLI

Vmesnik za iskanje z oznako ECLI je storitev, ki jo širši javnosti zagotavlja Evropska komisija v sodelovanju s sodelujočimi ponudniki objav sodne prakse. Komisija to storitev omogoča, da bi za lažji dostop do pravnega varstva v čezmejnem okviru državljanom EU in delavcem v pravni stroki olajšala iskanje sodne prakse, opremljene z oznako ECLI.

1.3.5 Iskanje pristojnega sodišča/organa

Vmesnik za iskanje pristojnega sodišča/organa je storitev, ki jo širši javnosti zagotavlja Evropska komisija v sodelovanju s sodelujočimi nacionalnimi pravosodnimi organi ali drugimi pristojnimi organi. Komisija to storitev omogoča, da bi za lažji dostop do pravnega varstva v čezmejnem okviru državljanom EU in delavcem v pravni stroki olajšala iskanje pristojnega nacionalnega sodišča. Opozarjamo, da so kljub prizadevanjem za zagotovitev točnosti rezultatov možni izjemni primeri v zvezi z določitvijo pristojnosti, ki niso nujno zajeti.

1.3.6 Elektronska vložitev zahtevkov (e-CODEX)

Elektronska vložitev vašega zahtevka z uporabo tehnologije e-CODEX (evropski plačilni nalog, evropski postopek v sporih majhne vrednosti) je zagotovljena z medsebojnim povezovanjem številnih informacijskih sistemov, ki jih upravljajo Evropska komisija in nacionalne uprave. Izjemoma se lahko zgodi, da izbrano sodišče ne prejme vašega zahtevka. Če bo to mogoče, boste prejeli potrdilo o prenosu (ali neuspešnem prenosu), vendar upoštevajte, da je to potrdilo v nekaterih državah članicah omejeno na dostavo vašega zahtevka v osrednji nacionalni informacijski sistem, vzpostavljen za ta namen. Potrdila o dostavi ustreznemu sodišču ne bo mogoče vedno ustvariti.

Vsa obvestila v zvezi s potrdilom o prenosu ali prejemom odgovorov sodišča bodo poslana na elektronski naslov, povezan z računom avtentikacijske storitve Evropske komisije (EU Login), prek katerega ste se prijavili.

Evropska komisija ni odgovorna za neuspešno dostavo vašega zahtevka ali neuspešno izdajo potrdila o prenosu (ali neuspešnem prenosu). Prav tako Komisija ni odgovorna, če ne prejmete sporočil sodišča v zvezi z vašim zahtevkom ali niste obveščeni o prejemu takih sporočil.

Če ne boste zahtevali izbrisa, vam bo vaša komunikacija s sodiščem – razen v primeru višje sile – dostopna na evropskem portalu e-pravosodje najmanj eno leto. Svetujemo vam, da shranite svoj izvod vseh sporočil, do katerih želite dostopati po tem obdobju. Evropska komisija ni odgovorna za nobeno škodo, ki vam lahko nastane zaradi začasne ali trajne nedostopnosti komunikacije s sodiščem ali zaradi tega, ker niste bili vnaprej obveščeni o izbrisu te komunikacije.

1.3.7 Elektronski podpis

Zahtevki, vloženi po elektronski poti (e-CODEX), morajo biti elektronsko podpisani, preden se lahko pošljejo prek evropskega portala e-pravosodje. Na portalu je zagotovljeno orodje, ki vam je lahko pri tem v pomoč, vendar njegova uporaba ni obvezna. Svoj zahtevek lahko elektronsko podpišete z uporabo lastnih sredstev in ga naložite na portal. Evropska komisija ni odgovorna za nobeno škodo, ki vam lahko nastane, ker sodišče ali katera koli druga oseba zavrne elektronski podpis, ustvarjen z orodjem, ki ga zagotavlja evropski portal e-pravosodje.

1.3.8 Iskanje podjetij / Povezovanje poslovnih registrov

Ta storitev vam omogoča iskanje podjetij, ki so registrirana v registrih držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, ter pridobivanje informacij o njih. Je del Sistema povezovanja poslovnih registrov (BRIS), ki je bil vzpostavljen v skladu s pravom EU. Ta sistem povezuje nacionalne poslovne registre, ki dajejo na voljo informacije o podjetjih.

1.3.9 Evropska platforma za usposabljanje (ETP)

Ta storitev je orodje za iskanje. ETP delavcem v pravosodju (sodnikom, tožilcem, sodnemu osebju, odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem, sodnim izvedencem, sodnim prevajalcem in tolmačem, zaporniškemu osebju, uradnikom za pogojni odpust in drugim) omogoča poiskati informacije o tečajih usposabljanja o pravu EU in učno gradivo o pravu EU za samostojno učenje.

Ponudniki usposabljanja za delavce v pravosodju morebitne udeležence usposabljanj obveščajo o dejavnostih usposabljanja o pravu EU, ki jih v različnih jezikih organizirajo v Evropski uniji. Evropska komisija prispeva k platformi z gradivi ali priročniki za usposabljanje, ki so izdelani ob finančni podpori EU.

Ustrezna vsebina ETP je sestavljena iz opisov dejavnosti usposabljanja in učnega gradiva. Uporabniki ETP so odgovorni, da ustrezno zaščitijo sebe in svoje računalniške sisteme pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo škodljivo ali uničevalno vsebino. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala ob tem, ko bodo uporabniki uporabljali navedene storitve in prenašali vsebine, ki so na voljo na tej platformi.

Evropska komisija nima nadzora nad spletišči in spletnimi stranmi, ki niso del ETP, ter ni odgovorna za njihovo vsebino ali uporabo. Povezava na spletišče ali spletno stran, ki ni del ETP, ne pomeni implicitne ali eksplicitne podpore Evropske komisije takšnemu spletišču ali spletni strani. Evropska komisija zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletišč in spletnih strani, ki niso del ETP.

Prijavo za udeležbo na tečajih vodijo sami ponudniki usposabljanja prek spletnih povezav, navedenih v opisu tečaja. Evropska komisija ne more biti odgovorna za preklic dejavnosti usposabljanja in gradiva ter za njihovo vsebino, točnost, zakonitost in zaznano kakovost.

Evropska komisija od drugih zahteva, naj spoštujejo njene pravice intelektualne lastnine, in sama spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih. Če uporabnik meni, da vsebina, ki se nahaja na vprašalniku ali do katere vodi povezava v vprašalniku, krši avtorske pravice, je zaželeno, da o tem obvesti Evropsko komisijo. Evropska komisija se bo odzvala na vsa taka obvestila in bo po potrebi odstranila vsebino, ki krši avtorske pravice, ali onemogočila vse povezave na tako vsebino. Evropska komisija bo uporabniku ukinila dostop do aplikacije in onemogočila njeno uporabo, če se v ustreznih okoliščinah ugotovi, da je uporabnik večkrat kršil avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine Evropske komisije ali drugih.

Niti Evropska komisija niti njeni dobavitelji in dajatelji licenc ne jamčijo, da bo ETP brez napak ali da bo dostop do ETP deloval neprekinjeno.

2. Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Komisije ali jih v imenu Komisije hrani Urad za publikacije Evropske unije (Urad za publikacije), veljajo pogoji iz Sklepa Komisije z dne 12. decembra 2011 (2011/833/EU, Euratom) o ponovni uporabi informacij Komisije. Ponovna uporaba dokumentov je brezplačna.

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira, razen kadar je določeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Kraljevina Belgija (2024)

Ponovno uporabo informacij, navedenih na belgijskih nacionalnih straneh tega spletišča, ureja veljavna belgijska zakonodaja, zlasti zakon z dne 30. junija 1994 o avtorski in sorodnih pravicah. Če ni drugače določeno, je treba za ponovno uporabo informacij pridobiti dovoljenje imetnikov avtorske pravice. Avtorskopravnega varstva v skladu s členom 8(2) tega zakona ne uživajo uradni akti javnih organov, tj. akti javnih organov, ki imajo pravni učinek (zakoni, parlamentarni akti, odločbe sodišč in razsodišč itd.). Zakon v členu 21(1) določa, da „uporaba citatov zakonito objavljenih del za namene kritike, polemike, raziskav ali poučevanja ali njihova uporaba v znanstvenih delih, ki je skladna z načeli dobre poslovne prakse in je v upravičenem obsegu glede na želeni namen, ne pomeni kršitve avtorske pravice. Citati iz prejšnjega odstavka morajo biti opremljeni s sklicem na vir in ime avtorja, razen če to ni mogoče.“

Za spletne strani, povezane z belgijskimi nacionalnimi stranmi portala e-pravosodje, veljajo posebne določbe o avtorskih pravicah. Belgijska sodišča so pristojna za obravnavo vseh zahtevkov v zvezi z avtorskimi pravicami, ki se nanašajo na podatke, navedene na belgijskih nacionalnih straneh.

© Republika Bolgarija (2024)

Informacije, ki jih predloži vlada Republike Bolgarije, so javne. Informacije, objavljene na bolgarskih straneh evropskega portala e-pravosodje, so prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v nekomercialne namene, razen gradiva, v katerem je izrecno določena zaščita avtorskih pravic ali za katero je potrebno predhodno soglasje imetnika avtorske pravice.

© Češka republika (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti češke vlade ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine na čeških straneh je z navedbo vira dovoljeno samo za nekomercialne namene, če ni navedeno drugače.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Kraljevina Danska (2024)

Informacije na evropskem portalu e-pravosodje, ki jih predloži danska vlada, niso avtorsko zaščitene.

© Zvezna republika Nemčija (2024)

Ponovna uporaba dokumentov na tem spletišču, ki so v lasti Zvezne republike Nemčije, s strani tretjih oseb je zaščitena v skladu s pravili o avtorskih pravicah, kot so določena v nemški zakonodaji, pravu Evropske unije in mednarodnih konvencijah. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za popolnost informacij, uredniške ali tehnične napake, opustitve ali točnost informacij na tem spletišču.

Predvsem ne dajemo izrecnega ali implicitnega jamstva za popolnost ali točnost informacij, pridobljenih prek povezav na zunanja spletišča.

Upravljavci spletišč so v skladu z določbami splošnega prava odgovorni za vsebino, ki jo na svojih spletiščih dajejo na voljo za uporabo. Te „lastne vsebine“ je treba razlikovati od povezav na vsebine, ki jih zagotavljajo operaterji zunanjih spletišč.

Hiperpovezave na vsebine na zunanjih spletiščih so navedene samo informativno.

Za vsebine na zunanjih spletiščih so odgovorni samo ponudniki teh vsebin. Zunanja spletišča so po naših najboljših močeh pozorno in natančno pregledana in preverjena, preden se ustvari ustrezna povezava. Vendar ne dajemo izrecnega ali implicitnega jamstva za popolnost ali točnost informacij, pridobljenih prek zunanjih hiperpovezav. Vsebine na zunanjih spletiščih se lahko kadar koli spremenijo brez vednosti nemške vlade.

Kar zadeva vse povezave, navedene na tem spletišču, izrecno izjavljamo, da ne nadziramo oblike in vsebine zunanjih spletišč, do katerih je mogoče dostopati prek povezav na tem spletišču. Poleg tega take povezave ne pomenijo potrditve povezanih spletišč ali njihovih vsebin. Ta izjava velja za vse strani in povezave na tem spletišču.

Prosimo, da obvestite nemško kontaktno točko na redaktion@justiz.de, če je navedena kakršna koli povezava na spletišča, katerih vsebina se lahko šteje za sporno.

Spletna uredniška ekipa nemških nacionalnih strani si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, nadomesti ali odstrani informacije, objavljene na tem spletišču.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

© Republika Estonija (2024)

Informacije, ki jih predloži vlada Republike Estonije, so avtorsko zaščitene. Vendar so informacije, objavljene na estonskih straneh evropskega portala e-pravosodje, prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in nekomercialne namene, če so navedeni vir gradiva in avtorske pravice. Vsebina z estonskih strani evropskega portala e-pravosodje se mora reproducirati natančno in se ne sme uporabljati v zavajajočem kontekstu.

© Irska (2024)

Gradivo na tem spletišču, ki ga predloži Irska, je zaščiteno z avtorskimi pravicami irske vlade v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2000 (Copyright and Related Rights Acts 2000). Gradivo se lahko prenese ali natisne samo za osebno uporabo. Kadar se v taki obliki daje drugim osebam, je treba navesti vir in avtorske pravice.

Dovoljenje za reproduciranje gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami irske vlade, ne velja za drugo gradivo na tem spletišču, ki je lahko last tretje osebe. Dovoljenje za reproduciranje takega gradiva je treba pridobiti od zadevnih imetnikov avtorskih pravic.

© Helenska republika (2024)

Informacije na evropskem portalu e-pravosodje, ki jih predloži grška vlada, niso avtorsko zaščitene. Vendar lahko za nekatere zunanje povezave velja zakonodaja o avtorskih pravicah. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Špansko ministrstvo za pravosodje (2024)

Dostop do vsebin na portalu e-pravosodje, ki jih predloži Španija, uporaba teh vsebin, informacije, ki jih vsebujejo, ter dodane povezave in storitve so v pristojnosti ministrstva za pravosodje ali organov, ki sodelujejo z njim, in zaščiteni z ustreznimi pravicami intelektualne in industrijske lastnine. Uporaba, reproduciranje, distribucija, dajanje na voljo javnosti ali spreminjanje teh vsebin ali katera koli druga podobna dejavnost so brez izrecnega dovoljenja ministrstva za pravosodje v celoti prepovedani. Uporabnikovo dovoljenje za uporabo katerih koli vsebin s tega portala je omejeno na prenašanje in zasebno uporabo teh vsebin, če ostanejo nespremenjene.

© Francoska republika (2024)

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina tega spletišča je izključna last ministrstva za pravosodje in svoboščine in/ali njenih avtorjev ter imetnikov pravic. Varujejo jo francoski in mednarodni predpisi, ki se uporabljajo na področju pravic intelektualne lastnine, še zlasti določbe francoskega zakona o intelektualni lastnini.

Pri tem gre predvsem za besedilo na spletišču, prikaz zaslona in potrebno programsko opremo, logotipe, slike, fotografije in grafike, ne glede na njihovo naravo.

Ministrstvo za pravosodje in svoboščine uporabnikom dovoli ogled vsebin, pri čemer je prepovedana vsakršna ponovna uporaba celotne ali delne vsebine spletišča za kakršen koli namen.

Dovoljenje za reprodukcijo se da samo v digitalni obliki za računalnik, ki ga uporabnik uporabi za ogled spletnih strani s svojo navigacijsko programsko opremo.

Celotni ali delni prikaz vsebine spletišča brez izrecnega dovoljenja ministrstva za pravosodje in svoboščine je prepovedan in pomeni ponarejanje v smislu členov L.335-2 in naslednjih francoskega zakona o intelektualni lastnini.

Povezava na francoski zakon o intelektualni lastnini.

Poglavje o kazenskih sankcijah je dostopno tu.

© Italijanska republika (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti italijanskega ministrstva za pravosodje in drugih javnih institucij ali v njihovem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače.

Reproduciranje vsebine, objavljene na straneh italijanskega ministrstva za pravosodje in drugih javnih institucij, je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Republika Ciper (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Cipra ali v njegovem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine ciprskih strani je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Republika Latvija (2024)

Informacije, ki jih predloži latvijska vlada, so javne in niso avtorsko zaščitene. Zato so informacije, objavljene na latvijskih straneh evropskega portala e-pravosodje, prosto dostopne ter se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in nekomercialne namene.

© Ministrstvo za pravosodje Republike Litve (2024)

Informacije, ki jih predloži Republika Litva, so zaščitene z litovskim zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter se lahko prosto uporabljajo, če je naveden vir.

© Veliko vojvodstvo Luksemburg (2024)

Za reprodukcijo vsebine in informacij, predstavljenih na luksemburških straneh, ki so v lasti države Luksemburg ali tretjih oseb, se uporablja luksemburško pravo, če ni drugače določeno.

Če ni drugače določeno, je reprodukcija informacij na luksemburških straneh dovoljena v nekomercialne namene, pri čemer mora biti vir izrecno naveden.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil ali multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja splošno dovoljenje in po potrebi določa omejitve uporabe.

Država Luksemburg zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z uporabo informacij, vsebovanih na luksemburških straneh. Treba je opozoriti, da informacije, objavljene na teh straneh, niso nujno popolne, izčrpne, točne ali ažurirane. Če se besedila, objavljena na teh straneh, razlikujejo od originalnih dokumentov, se uporabljajo slednji, kot so bili objavljeni v uradnem listu Mémorial.

Strani države Luksemburg včasih vsebujejo povezave na strani, ki so v lasti tretjih oseb in ki jih država Luksemburg ne nadzira ter zanje ne odgovarja.

Država Luksemburg ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki jo na računalniku uporabnika povzroči uporaba strani v lasti države Luksemburg ali tretjih oseb.

Država Luksemburg zavrača vsakršno odgovornost za morebitno, tudi začasno, prekinitev delovanja teh strani.

Namen teh izjav o omejitvi odgovornosti ni obiti zahtev veljavne zakonodaje na tem področju niti izključiti odgovornosti v primerih, ko je na podlagi navedene zakonodaje ni mogoče izključiti.

© Madžarska (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Madžarske ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo madžarski predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Zasebno in uradno reproduciranje vsebine madžarskih strani je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače. Za vsakršno drugo uporabo se zahteva predhodno dovoljenje imetnika avtorske pravice.

© Republika Malta (2024)

Avtorske pravice/dovoljenje za reproduciranje

Malteška vlada, skupaj s svojimi ministrstvi in oddelki, ter organi in avtorji spletišča si prizadevajo za zanesljivost informacij, objavljenih na tem spletišču, vendar ne morejo zagotavljati, da so informacije, objavljene na nekaterih njihovih spletnih straneh ali zunanjih povezavah, popolne, ažurne in pravilne, zato vztrajajo pri tem, da se tam objavljene informacije ne obravnavajo kot pravilne in popolne informacije o kateri koli temi. Zagotoviti ni mogoče niti kakovosti niti stalne dostopnosti, niti da ne bo prekinitev zaradi tehničnih težav. Zato ne morejo prevzeti odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki lahko nastane pri uporabi informacij, saj so objavljene informacije mišljene zgolj kot splošni napotki. Malteška vlada si pridržuje pravico do spremembe, dodajanja ali brisanja delov ali celih strani za prehodno obdobje brez posebnega obvestila.

Malteška vlada, skupaj s svojimi ministrstvi in oddelki, ter organi in avtorji spletišč ne zagotavljajo nadzora nad kakovostjo zunanjih povezav. Navedba imena katere koli družbe ali trgovca na straneh se ne sme razumeti kot priporočilo proizvodov in/ali storitev, ki jih ponuja ta družba ali trgovec.

Na teh straneh se ne zagotavlja pravno svetovanje. Za to je še vedno pristojna pravna stroka.

Če se vam katera koli informacija na tem spletišču zdi netočna ali zavajajoča, pošljite elektronsko sporočilo skrbniku spletišča ali uporabite obrazec za povratne informacije.

Za gradivo na tem spletišču veljajo določbe zakona o avtorski pravici, malteška zakonodaja, politike in predpisi ter vsi mednarodni sporazumi, v katerih je omenjena malteška vlada. Informacije na tem spletišču so na voljo za osebno in nekomercialno javno uporabo. Ob upoštevanju teh dveh namenov je mogoče te informacije reproducirati brezplačno in brez dovoljenja malteške vlade, če je reproducirano gradivo točen prepis izvirnika in je kot njegov vir navedena malteška vlada. Reproducirano gradivo se v nobenem primeru ne sme predstavljati kot uradna različica niti kot pripravljeno v sodelovanju z malteško vlado ali z njenim soglasjem.

© Kraljevina Nizozemska (2024)

Informacije, ki so na voljo javnosti in jih predloži nizozemska vlada, niso avtorsko zaščitene, če ni navedeno drugače. Zato so informacije, objavljene na nizozemskih straneh evropskega portala e-pravosodje, prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in nekomercialne namene, razen če navedene informacije (ali nekateri njihovi deli) vsebujejo klavzulo o zaščiti avtorskih pravic.

© Republika Avstrija (2024)

Vsi prispevki, objavljeni na tem spletišču, so zaščiteni z zakonodajo o avtorskih pravicah, vse pravice so pridržane.

Informacije, predstavljene na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje, se štejejo za javne informacije in se lahko distribuirajo ali kopirajo, če niso namenjene za komercialno uporabo in če je naveden njihov vir.

Čeprav si zvezno ministrstvo za pravosodje (BMJ) prizadeva, da bi na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje objavilo točne in ažurirane informacije, ne prevzema odgovornosti za točnost, pravočasnost ali popolnost teh informacij ali informacij na drugih spletiščih, na katere vodijo navedene povezave. Morebitne napake, na katere bomo opozorjeni, bomo čim hitreje odpravili.

Informacije na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje so splošne in zato niso prilagojene posebnim posamičnim potrebam oseb, subjektov ali organizacij; niso nujno točne, popolne ali ažurirane; delno so povezane z drugimi spletišči, nad katerimi BMJ nima nadzora niti niso v njegovi pristojnosti. Te informacije ne nadomeščajo strokovnega (pravnega) svetovanja. Če potrebujete osebni nasvet, se vedno najprej obrnite na strokovnjaka na zadevnem področju. Če imate vprašanja v zvezi s sodnimi postopki, se obrnite na pristojno sodišče. V zvezi s predlogi ali vlogami, ki jih je treba vložiti pravočasno, se morate v vsakem primeru najprej obrniti na pristojno sodišče ali organ.

Ne jamčimo, da dokument, ki je na voljo na avstrijskih straneh evropskega portala e-pravosodje, natančno ustreza uradno sprejetemu besedilu. Pravno zavezujoči so samo pravni akti Republike Avstrije, ki so objavljeni na zakonsko predpisan način v Zveznem uradnem listu Republike Avstrije (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

Nekateri dokumenti, ki so dostopni prek avstrijskih strani evropskega portala e-pravosodje, se nanašajo na informacije, ki so jih predložile druge organizacije. Vendar pa BMJ ne jamči ali zagotavlja točnosti, pravočasnosti ali pravilnosti tam navedenih podatkov.

© Ministrstvo za pravosodje Poljske (2024)

Na spletišču so na voljo samo splošne informacije, ki niso mišljene kot nasveti. Ministrstvo za pravosodje ne daje zagotovil ali jamstev v zvezi s točnostjo, pravočasnostjo ali uporabnostjo katere koli vsebine.

Ministrstvo za pravosodje ne prevzema nobene odgovornosti za informacije na tem spletišču in ne daje nobenega jamstva v zvezi s takimi informacijami. Za nekatere vsebine ali dele spletišča se lahko uporabljajo posebne izjave o omejitvi odgovornosti ali obvestila o avtorskih pravicah. Informacije na poljskih straneh, za katere posebne izjave o omejitvi odgovornosti ali obvestila o avtorskih pravicah ne veljajo, so prosto dostopne in se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne ali nekomercialne namene.

Ministrstvo za pravosodje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z brskanjem po tem spletišču, uporabo informacij ali prenašanjem kakršnega koli gradiva s spletišča, vključno z odgovornostjo za napake, netočnosti, opustitve oziroma zavajajoče ali žaljive izjave. Informacije na tem spletišču lahko vsebujejo mnenja ali stališča, ki niso nujno mnenja ali stališča ministrstva za pravosodje, če ni izrecno navedeno drugače.

Na tem spletišču so povezave do zunanjih spletišč, ki jih ministrstvo za pravosodje ne nadzira in za katera ne prevzema odgovornosti.

© Portugalska republika (2024)

Ponovna uporaba dokumentov na tem portalu, ki so v lasti Portugalske, s strani tretjih oseb je zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami ter pravicami industrijske lastnine v skladu s portugalskim in evropskim pravom ter veljavnimi mednarodnimi sporazumi. Informacije na tem portalu so javne ter se lahko reproducirajo in ponovno uporabijo z navedbo vira, če ni izrecno navedeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil ali multimedijskih informacij (zvok, slika, računalniški programi itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, zgoraj navedeno splošno dovoljenje ne velja. Na zahtevo se lahko podeli posebno dovoljenje za ponovno uporabo in reprodukcijo dokumentov z informacijami, ki jih v skladu z navedenimi pogoji ni mogoče prosto ponovno uporabljati. V posebnem dovoljenju so jasno določene omejitve, ki veljajo za uporabo dokumentov, za katere je bilo dovoljenje podeljeno.

© Romunija (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Romunije ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine romunskih strani je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Republika Slovenija (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti slovenske vlade ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine na slovenskih straneh je z navedbo vira dovoljeno samo v nekomercialne namene, če ni navedeno drugače.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.

© Slovaška republika (2024)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Slovaške republike ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na tem spletišču, veljajo slovaški predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Omejitve avtorske pravice, sorodnih pravic in pravic do zbirk podatkov sui generis so dovoljene samo v posebnih primerih, določenih v zakonu o avtorski pravici št. 618/2003 (Zbirka zakonov), kakor je bil spremenjen. Uporaba vsebine ali dajanje vsebine na voljo v skladu z zakonom o avtorski pravici ne sme biti v nasprotju z običajno predvideno uporabo in ne sme nerazumno škoditi legitimnim interesom imetnikov pravic. V drugih primerih je treba pridobiti predhodno soglasje za uporabo vsebine (dovoljenje).

Več informacij o slovaški zakonodaji o avtorskih pravicah najdete na naslednjih povezavah: v angleščini, v slovaščini.

© Republika Finska (2024)

Informacije na evropskem portalu e-pravosodje, ki jih predloži finska vlada, so javne in niso avtorsko zaščitene.

© Kraljevina Švedska (2024)

Gradivo, objavljeno na švedskih straneh evropskega portala e-pravosodje, je mogoče reproducirati brezplačno. Vir je treba navesti, kadar se to posebej zahteva.

© Kronske avtorske pravice (2024)

Informacije, ki jih predloži vlada Združenega kraljestva, so zaščitene s kronskimi avtorskimi pravicami. Če ni navedeno drugače, je vsa vsebina na voljo na naslednji povezavi: Open Government Licence v3.0.

Zadnja posodobitev: 28/06/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.