Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Inglismaa ja Wales

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Sissejuhatus

Millised on tasud?

Kui palju tuleb selle eest maksta?

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Mida teha pärast?

Sissejuhatus

Euroopa maksekäsu lihtsustatud menetlus vaidlustamata nõuetele tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevates piiriülestes kohtuasjades. Piiriüleseks juhtumiks juhtumit, mille korral vähemalt ühe poole alaline asukoht või peamine elukoht on liikmesriigis, mis ei ole liikmesriik, kus hagi on esitatud.

Millised on tasud?

Kohtulõivude tasumiseks on vaja selleks, et muuta Euroopa maksekäsu. Kui Te soovite tasuda deebet- või krediitkaartide asjakohaseid andmeid, mis tuleb esitada lisas („Application for a European Order of Payment vorm A”.

Kui peaks tekkima vajadus nõude esitamist kohtumenetluse tasu on veel vaja. Üksikasjalikum teave menetluste kohta võib leida lehekülgede jõustamise kohta Inglismaal ja Walesis.https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1

Kui palju tuleb selle eest maksta?

Kohtukulud Inglismaal ja Walesis leiate infolehe EX50 — tsiviil- ja perekonnaasjade TasudLingil klikates avaneb uus akenhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Makstav tasu põhineb nõude väärtust.

Selguse huvides on järgnevas tabelis esitatud tasud kehtivad seisuga 17. november 2016. Kohtulõivud ja võivad muutuda, on alati soovitatav küsida üle kohtust, oma õiguslikult esindajalt või teistelt asjaomastelt isikutelt või asutustelt, kas tegemist on praegu kehtiva tasuga. Need tasud on naelsterling (GBP) arvutamiseks, mis on ekvivalentne väärtus eurodes ümberarvutus tehakse päeval, mil soovite esitada taotlus.

1.1 Menetluse (sealhulgas menetluse alustamise kohta pärast loa väljaandmist) rahasumma sissenõudmiseks, kui taotletakse:

Makstav tasu (Inglise naelades)

(a) Ei ületa 300 Inglise naela.

35 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(b) Üle 300 naela, kuid mitte üle 500 naela

50 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(c) Üle 500 naela, kuid mitte üle 1,000 naela

70 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(d) Üle 1,000 naela, kuid mitte üle 1,500 naela

80 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(e) Üle 1,500 naela, kuid mitte üle 3,000 naela

115 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(f) Üle 3,000 naela, kuid mitte üle 5,000 naela

205 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(g) Üle 5,000 naela, kuid mitte üle 10,000 naela

455 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(h) on suurem kui 10,000 naela, kuid mitte üle 200,000 naela

5 % nõude väärtusest

(I) Üle 200,000 naela

10,000 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

Kui te soovite täita nõuda täiendavat tasu.

Avalduse esitamise eest tuleb tasuda kohtule kohtukulud ning kohtumenetluse eri etappidesmaksta ka muid kohtukulusid. Teil võib olla õigus kohtukuludest vabastamisele (sõltuvalt teie isiklikest asjaoludest), mis tähendab, et te ei pea kohtukulusid üldse maksma või peate maksma vaid teatava osa neist. Siiski tuleb teil kõigi kohtumenetluse käigus nõutavate kohtukulude puhul vabastamist eraldi taotleda. Seega, kui taotlete vabastust avalduse esitamisel, saate vabastuse vaid selles esialgses etapis makstavatest kuludest. Seda põhjusel, et teie isiklikud asjaolud võivad kohtuvaidluse jooksul muutuda ning te ei pruugi protsessi hilisemas etapis enam vabastamise tingimustele vastata. Samuti võib juhtuda, et täidate kuludest vabastamise tingimused alles protsessi hilisemas etapis.

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kui taotleja ei suuda täita vastavad krediitkaardi andmeid õigesti või mingil põhjusel ei ole asja lahendav kohus saadab vormi B („Request, et nõude esitajal avalduse täiendamiseks ja/või parandamiseks Euroopa maksekäsu nõude esitajale”, milles nõutakse, et andmed tuleb esitada kehtiv krediitkaart, et võimaldada kohtulõivude tasumist. Taotlust ei võeta muid kui makse ei laeku õigeks.

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Riigilõivu tasumisest on tehtud õigele makse üksikasjad, andes kohtule. Algselt selleks tuleks anda asjakohast teavet „Euroopa maksekäsu avaldus, vorm A”.

Üldjuhul tehakse maksed deebet- või krediitkaartide vahendusel. Mitte kõik makseviisid vormi A, on tõenäoline, et kohus, kellele taotlus esitatakse. Nõude esitaja peaks pöörduma kohtusse ja kontrollida, milliseid makseviisi võib kasutada.

Samuti võib olla võimalik tasuda krediitkaardiga telefoni teel. Võttes võimalused paljude kohtute kaardimaksete sellisel viisil, kuid asjaomane kohus kõigepealt tuleks võtta ühendust, et kinnitada maksta saab sel viisil.

Elektrooniline maksmine võimalik üksnes isiku vastu, kellel on Ühendkuningriigis asuv aadress.

Mida teha pärast?

Juhul, kui taotlus on esitatud õigesti, väljastab kohus Euroopa maksekäsu tüüpvormi E (kostja). Väljaandmise teade saadetakse samal ajal taotlejale koos maksetehingu kuupäev

Tavaliselt saab kätte 8 x 12 cm ning selle kohtu nimi, tema postiaadress, kuupäev ja tasutud summa tasumise tähtaja lõppu.

Lisateabe saamiseks vt Euroopa Liidu piiriülesed nõudedLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 09/02/2017