Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Slovinsko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Jaké poplatky jsou použitelné?

Kolik je třeba zaplatit?

Co když neučiním soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co mám dělat po platbě?

Úvod

Soudní poplatky placené v řízení o evropském platebním rozkazu jsou stanoveny v zákoně o soudních poplatcích (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 37/08, 97/10, 63/13, Odkaz se otevře v novém okně.58/14 — Ústavní poplatky Ústavního soudu,Odkaz se otevře v novém okně. 19/15 — rozhodnutí US, 30/16 a 10/17 – ZPP-E; dále jen: ZST-1) jako obecné pravidlo upravující soudní poplatky.

ZST-1 (čl. 6) stanoví právní základ pro platbu soudních poplatků v hotovosti, elektronických penězích a jiných použitelných platebních prostředcích, včetně úhrady poplatků v řízení o evropském platebním rozkazu. V praxi lze soudní poplatky platit elektronicky prostřednictvím on-line platební služby jednotlivých bank.

Jaké poplatky jsou použitelné?

V řízení o evropském platebním rozkazu musí být za celý postup uhrazen jednorázový soudní poplatek. Osobou povinnou k zaplacení tohoto poplatku je žalobce, který musí být žalobcem zaplacen v okamžiku podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu u soudu.

Kolik je třeba zaplatit?

Výše soudního poplatku za řízení o evropském platebním rozkazu, kterou má zaplatit žalobce v okamžiku podání žaloby k soudu, závisí na hodnotě předmětu sporu.

Výpočtový faktor tohoto poplatku činí 1,2 (číslo položky sazebníku 1301 celní položky ZST-1) a poplatek se vypočítá podle tabulky v čl. 16 ZST-1. Vzhledem k tomu, že třídy hodnot jsou vysoké, není možné je v tomto bodě uvést.

Co když neučiním soudní poplatky včas?

Pokud žadatel nezaplatí soudní poplatek včas, soud přesto postupuje a soudní poplatek lze v případě potřeby vykonat.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

ZST-1 (čl. 6) stanoví právní základ pro platbu soudních poplatků v hotovosti, elektronických penězích a jiných použitelných platebních prostředcích, včetně úhrady poplatků za řízení o evropském platebním rozkazu.

V praxi mohou být soudní poplatky uhrazeny elektronicky prostřednictvím on-line platební služby jednotlivých bank a mohou být rovněž hrazeny přímo ze strany poskytovatelů platebních služeb nebo prostřednictvím soudních bankomatů (hotovost nebo POS terminály).

Pro účely elektronické platby má každá jednotlivá banka vlastní platební službu online.

Soudní poplatek může být zaplacen předem osobou povinnou k dani, tj. v okamžiku podání žaloby u soudu, ale může podat žalobu u soudu a vyčkat soudu, aby mu zaslal platební příkaz, ve kterém kromě výše splatných soudních poplatků další informace nezbytné k provedení platby.

Co mám dělat po platbě?

Je-li soudní poplatek zaplacen odkazem na příslušný odkaz (který soud sdělí dlužníkovi v příkazu k zaplacení soudního poplatku), není osoba povinná k dani povinna poskytnout soudu doklad o zaplacení. V tomto případě je soud informován o platbě prostřednictvím zvláštního elektronického bankovního systému (UJPnet), pokud má rozhodující význam pro určení konkrétní platby jako správný odkaz.

Je-li však soudní poplatek zaplacen bez náležitého odkazu, musí osoba povinná k dani předložit soudu doklad o zaplacení. Pro platnost takového osvědčení nejsou stanoveny žádné zvláštní formální podmínky. Soud na základě tohoto osvědčení v případě potřeby zkontroluje zaplacení soudního poplatku v podniku UJPnet (zejména v případech, kdy soudní poplatek není zaplacen v pokladně soudu).


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/09/2019