Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Grčija

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Uvod

Kakšne so pristojbine?

Koliko plačam?

Če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Kako plačati sodne takse?

Kaj naj storim po tem, ko sem izvedel plačilo?

Uvod

Glavni namen evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je poenostaviti in pospešiti sodne postopke pri čezmejnih sporih majhne vrednosti v Evropski uniji, hkrati pa zmanjšati stroške takih postopkov med državami članicami.

Kakšne so pristojbine?

Za vložitev tožbe na sodišču, ki bo obravnavano v skladu z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti, je treba plačati sodno takso, ki se izračuna na (majhnem) odstotku kapitala, katerega dodelitev zahteva tožnik. Te pristojbine se plačajo skupaj z vložitvijo zahtevka.

Koliko plačam?

Zadevni znesek določi Sodišče in je sorazmeren znesku nadomestila, ki ga zahteva vlagatelj. Če tožeča stranka trdi, da je na primer znesek v višini 5,000 EUR, njegovi lastni stroški znašajo približno 65 EUR.

Če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Če sodne takse niso plačane pravočasno, lahko sodišče odloči, ali (a) določi rok, v katerem lahko tožeča stranka predloži dokazilo o plačilu pristojbine, ali (b) zavrne tožbo.

Kako plačati sodne takse?

Običajno se sodne takse plačajo v denarju v javni sklad. Sodni tajniki lahko pojasnijo postopek plačila zainteresiranim stranem. Sodne takse ni (trenutno) s kreditno kartico ali bančnim računom.

Kaj naj storim po tem, ko sem izvedel plačilo?

Dokazilo o plačilu sodnih taks s strani državne zakladnice se priloži spisu skupaj z vlogo.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 20/09/2019