Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Niderlandy

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


WPROWADZENIE

Jakie są stosowane stawki?

Ile będę musiał zapłacić?

Co się stanie, jeśli przeprowadzę uregulować opłaty sądowe w terminie?

Jak należy uiścić opłaty sądowe?

Po co mam zrobić?

WPROWADZENIE

Postępy poczynione w ramach postępowania w sprawie drobnych roszczeń transgranicznych (rozporządzenie (WE) nr 861/2007, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.), tworzą je do sądu, który zgodnie ze zwykłymi zasadami właściwości terytorialnej jest właściwe. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu uproszczenie i przyspieszenie przebiegu transgranicznych roszczeń o wartości nieprzekraczającej 2 000 EUR. Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest dostępne stronom jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich. Orzeczenie wydane w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania.

Sporządzone zostały standardowe formularze do celów procedury drobnych roszczeń są dostępne we wszystkich językach. Aby wszcząć postępowanie, „formularz A” musi być wypełniona. Wszelkie dokumenty uzupełniające, takie jak rachunki, faktury itp. należy załączyć do formularza.

Postępowanie odbywa się na piśmie z wyjątkiem sytuacji, gdy Sąd uznaje, że konieczne jest złożenie ustnych wyjaśnień. Rozporządzenie ustanawia również terminy obowiązujące strony i sąd w celu przyspieszenia postępowania. Rozporządzenie przewiduje stosowanie siedmiu standardowych formularzy. Możesz wypełnić elektroniczny formularz. Patrz również m.in. informacje dotyczące drobnych roszczeń.

Formularz A musi zostać przesłany do sądu, który ma właściwość w danej sprawie. Sąd po otrzymaniu formularza wniosku musi wypełnić odpowiednią część „Formularza odpowiedzi”. W terminie 14 dni od otrzymania formularza wniosku sąd powinien doręczyć jego kopię wraz z formularzem odpowiedzi pozwanemu. Pozwany ma 30 dni na odpowiedź, której udziela, wypełniając odpowiednią część formularza odpowiedzi. Sąd musi przesłać powodowi kopię odpowiedzi w terminie 14 dni.

W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi od pozwanego (jeżeli pozwany przekazał taką odpowiedź) sąd musi wydać orzeczenie w sprawie drobnego roszczenia lub zwrócić się do obu stron o podanie na piśmie dalszych szczegółów lub wezwać strony na rozprawę. Na rozprawie nie trzeba być reprezentowanym przez prawnika.

Po wypełnieniu tego formularza (którego tłumaczenie na język drugiego państwa członkowskiego może okazać się konieczne) oraz po załączeniu kopii orzeczenia, orzeczenie jest wykonalne we wszystkich pozostałych państwach członkowskich bez dodatkowych formalności. Jedynym powodem odmowy wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim może być brak możliwości pogodzenia tego orzeczenia z innym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim w sprawie dotyczącej tych samych stron. Wykonanie następuje zgodnie z przepisami i procedurami krajowymi tego państwa członkowskiego, w którym orzeczenie jest wykonywane.

Więcej informacji na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, jak i procedur krajowych, proszę wybrać jedną z flag umieszczonych po prawej stronie.

Dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie w sprawie drobnych roszczeń

Aby zobaczyć wypełnianie formularzy w Internecie przy zastosowaniu jednej z poniżej podanych linków, klikając na niego. Jeżeli już posiadają Państwo formularz lub zapisałeś jego projekt, możesz go załadować przy pomocy przycisku „Załaduj wersja tymczasowa”. UWAGA: Tylko jeżeli skorzystałeś z jednym monitorze o wysokiej rozdzielczości, formularze można wypełnić online.

Wypełnić wniosek online: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Pobierz pusty formularz https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Jakie są stosowane stawki?

Stawki stosowane do 2016 podzielone są w następujący sposób:

Charakter kwoty pozwu lub wniosku

Trybunał opłata rejestracyjna osób niebędących osobami fizycznymi

Trybunał opłata rejestracyjna dla osób fizycznych

Opłata za onvermogenden Kancelarii

Przypadki dotyczące należności lub wniosek:

— wartości nieokreślonej lub

— o wysokości nie większej niż

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Przypadki dotyczące należności lub wnioskiem o kwotę przekraczającą

500 EUR i nie przekracza 12,500 EUR

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Więcej informacji: Link otworzy się w nowym oknieRechtspraak.nl i Rada Pomocy PrawnejLink otworzy się w nowym okniehttp://www.rvr.org

Ile będę musiał zapłacić?

Kwota opłaty zależy od sądu pozwu lub wniosku (zob. także: Jakie są obowiązujące stawki wynagrodzeń autorskich.

Co się stanie, jeśli przeprowadzę uregulować opłaty sądowe w terminie?

Opłaty sądowe powinny być opłacane z góry. Płatności po 1 miesiącu, planuje się, że zwolnienie podmiotu, a zatem nie jest brane pod uwagę.

Jak należy uiścić opłaty sądowe?

Konto może, w drodze przeniesienia, wysłanych (elektronicznie lub w inny sposób).

Po co mam zrobić?

Po dokonaniu płatności pozwany uchybienia i wzywającą odpowiedź formularz i odesłać go.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 28/04/2016