Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Zweden

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Inleiding

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet tijdig betalen?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

„Het aanvraagrecht wordt aan het begin van elk van de volgende elementen in rekening gebracht:

Categorie A:... SEK 900 (1)/.../burgerlijke procedure op grond van Verordening (EG) nr. 861/2007 van de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (bijlage bij Verordening (1987: 452) betreffende de vergoedingen voor de gewone rechter).

De indieningstaks wordt betaald aan de rechter bij wie de aanvraag is ingediend. U kunt de vergoeding momenteel niet elektronisch betalen via een webpagina.

(1) Het bedrag is van toepassing met ingang van 1 juli 2014. 

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

In het geval van de procedure voor geringe vorderingen is slechts één indieningstaks verschuldigd op het tijdstip waarop het verzoek bij het gerecht wordt ingediend. Er worden geen bijkomende procedurele of procedurele vergoedingen in rekening gebracht.

Hoeveel moet ik betalen?

Het totale bedrag van de procedure is de aanvraagvergoeding die na 1 juli 2 014 900 SEK bedraagt.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet tijdig betalen?

Indien u de indieningstaks niet betaalt, wordt de zaak, na te zijn voorgesteld om het verzoek in te vullen, afgewezen en zal de rechtbank uw aanvraag niet onderzoeken. Het is mogelijk om na een afwijzing een nieuwe aanvraag voor hetzelfde onderwerp in te dienen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De taks voor het indienen van de aanvraag is verschuldigd, hetzij bij ontvangst van het Hof van Justitie, hetzij bij ontvangst via het Gerecht van eerste aanleg (Plus) van het Gerecht van eerste aanleg. De link wordt in een nieuw venster geopend.Dit zijn de contactgegevens van de gerechten en gegevens over het rekeningnummer.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na de betaling hoeft u geen maatregelen te nemen en als algemene regel geen bewijs van betaling te leveren. De verwijzende rechter sluit zich aan bij de bij het Hof ingediende verzoeken. Om uw aanvraag beter af te stemmen op uw betaling, wordt u verzocht uw volledige naam en de volledige naam van de tegenpartij bij de betaling te vermelden. Bewaar altijd de bevestigingsboodschap die zo nodig kan worden gebruikt om een betaling te traceren.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/09/2019