Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) - Európska únia

Súdny dvor Európskej únie (Odkaz sa zobrazí v novom okneECLI-Coordinator@curia.europa.eu) je koordinátorom ECLI pre jurisdikcie Únie.


Kód krajiny

Kód krajiny Súdneho dvora Európskej únie, ktorý tvorí druhú časť kódu ECLI, je: [EU]

Vytvorenie kódu ECLI

Časti kódu ECLI na identifikáciu rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie:

  • skratka ECLI
  • kód krajiny: EU
  • kód súdu:

C = Súdny dvor

T = Všeobecný súd

F = Súd pre verejnú službu

  • rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (vo formáte RRRR)
  • poradové číslo tvorí:

sériové číslo rozhodnutia za jurisdikciu za rok

Príklady:

ECLI:EU:C:1998:27 je 27. dokument Súdneho dvora s kódom ECLI v roku 1998

ECLI:EU:T:2012:426 je 426. dokument Všeobecného súdu s kódom ECLI v roku 2012

ECLI:EU:F:2010:80 je 80. dokument Súdu pre verejnú službu s kódom ECLI v roku 2010

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEUR-Lex

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdny dvor


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020