Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Латвия

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Национален ECLI координатор

Националният координатор за ECLI е Връзката отваря нов прозорец съдебната администрация.

ел. поща: Връзката отваря нов прозорецKanceleja@ta.gov.lv

Държава код

Кодът на страната за Латвия е: [LV]

Създаване на национален ECLI

ECLI беше въведен през септември 2017 г. ECLI се присъжда на всички съдебни решения, постановени в съдебната информационна система, с изключение на решенията, взети под формата на решение и решения на разследващи съдии. Публично достъпните решения се публикуват на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://manas.tiesas.lv/eTiesas/.

Структура на елементите на ECLI код

ECLI: AAAAAAA: BBBB: CCD.E12345678.90 FF, където

ECLI — постоянно посочване на европейския идентификационен код на съдебната практика;

LV — код на страната на фирмата — международен код на Република Латвия;

AAAAAAA — Код на съда;

BBBB — година на решението;

CCDD.E12345678.90 — Пореден номер от реда на

CC — двуцифрено число на месеца, през който е прието решението;

DD — две цифри от датата на решението

E12345678 — номера на делото или при липса на номер на делото, референтния номер на архива или регистрационния номер на заявлението;

90 — поредният номер по делото или при разглеждането на заявката (заявлението), когато няма определен номер;

FF — тип на решението (RS (сесия за предприемане на действие), L (решение), S (съдебно решение), BL (вторично решение).

Пример: Решение, ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI се позовава на европейски идентификатор за съдебна практика, LV — Международен кодекс на Латвия, Международен кодекс на Латвия, Кодекс на Латвия RAT — Кодекс на Окръжния съд на Рига, 2016 г. — решение година, 1201 г. — постановление (1 декември), С28087609 — номер на делото в съответствие с процедурите, предвидени в настоящата глава, 1 — Пореден номер, S — характер на решението).

Латвийски кодове на съдилища

Код на съда

Име

AT

Върховен съд

KUPAT

Регионален съд на Курземе (Kurzeme)

LAAT

Регионален съд на Latgale

ПЛЪХОВЕ

Районен съд Рига

ДДС

Регионален съд на Vidzeme

ZAT

Регионален съд в Zemgale

ADTJ

Районен административен съд Йелгава (Jelgava courthouse)

ADTL (ДЛ)

Районен съд на гр. Липаня (Liepāja)

ADTR

Съдебна палата на окръг Rēzekne към районния административен съд

ADRT

Съд на Рига (Рига)

ADTV

Районен съд във Valmiera House

AIRT

Aizkraukle Court

ALRT

РС Alūksne

BLANT

РС Balvi

ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ BSRT

РС Bauska

CERT

РС Cēsis

DAUT

Съд на Daugavpils

DORT

РС Добеле

GURT

Районен съд на Гулабови (Gulbene)

ЗА JELT:

Окръжен съд Йелгава (Jelgava)

JERT

Окръжен съд (Jekabpils)

ЮРТ

Морски съд на Jūrmala

KRI

РС Krāslava

KURT

РС „Kuldīga“

ПРИЛОЖИ

Съд на Liepāja

ЛИРА

РС Limbaži

LURT

Районен съд на Лудза

MART

Районен съд Мадона

OGRT

РС Ogre

„PRRT“

РС Preiļi

ЗА ПОЧИВКА

Rēzekne Court

RCRT

Градски съд на град Рига

RKRT

Градски съд на Рига в град Курземе

RLM

Градски съд на град Рига (Latgale)

RVPT

Градски районен съд в Рига, Варшава

RZPE

Градски съд на гр. Рига

ЖПТ

Градски съд на Рига, Северен райски окръжен съд (Рига)

ЗА RIRT:

Районен съд Рига

ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ SART:

РС Saldus

[СП]

Съд на Зигулда (Siguda)

ТАРТ

РС Таласи

TURT (TURT)

Окръжен съд — Тукърски (Tukums)

VART

Районен съд на Валка (Valka)

VLT

Окръжен съд — Валмиера (Valmiera)

ЗА ИЗПУСКАТЕЛНИЯ ОТВОР:

Ventspils Court


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 27/09/2019