Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Portugal

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://cpvc.mj.pt/

In Portugal is het de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven (cPCV).

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Nee. Het slachtoffer van een geweldsmisdrijf of van huiselijk geweld, dat zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, moet bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verblijf van de Portugese staat een verzoek tot betaling van een vergoeding indienen bij de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar hij woont.

Deze autoriteit stuurt die aanvraag naar het cPCV in Portugal, dat deze ontvangt, voert het nodige onderzoek naar de feiten uit en neemt een besluit over het verzoek.

In welke ta (a) l (en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

de aanvragen?

Cppcv aanvaardt aanvragen en documenten in het Portugees of in het Engels.

de bewijsstukken?

Indien het cPCV van mening is dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de gewone verblijfplaats van de verzoeker om vergoeding het horen van de verzoeker of van een andere persoon (bijvoorbeeld een getuige of een deskundige) bevordert, kan het dergelijke notulen niet weigeren, mits het is opgesteld in een taal die overeenstemt met een van de talen van de instellingen van de Gemeenschap.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Csv zelf. De door cPVC in geval van geweldmisdrijf of huiselijk geweld gevraagde diensten geven geen aanleiding tot een vordering tot vergoeding van kosten of kosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Tot wie moet ik mij dan wenden?

PVC ontvangt alle documenten die zij nodig heeft voor het onderzoek en de beslissing over de door de Portugese staat te betalen compensatie voor het in dit land gepleegde misdrijf, tegen een slachtoffer dat zijn gewone verblijfplaats in een andere lidstaat heeft. Het kan ook gelden voor het gezag van de lidstaat waar het slachtoffer woont om te worden gehoord. Het is niet nodig dat de aanvrager naar Portugal gaat om door de Commissie te worden gehoord.

Indien de Portugese rechter het absoluut noodzakelijk acht om de persoon persoonlijk te horen, zonder dat andere middelen worden gebruikt, worden de reiskosten en andere daarmee verband houdende uitgaven door de Portugese staat betaald.

Sociale zekerheid is de nationale autoriteit voor het ontvangen en doorgeven van rechtsbijstand.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja, dat kan.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Alle documenten die zijn toegezonden door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker zijn gewone verblijfplaats heeft, worden zonder bijzondere formaliteiten aanvaard en zijn vrijgesteld van legalisatie of een soortgelijke formaliteit.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

De medische documenten die de aanvrager heeft verstrekt aan de autoriteit van de lidstaat waar zij hun normale verblijfplaats hebben en die nodig zijn om de zaak of andere te kunnen behandelen, worden aan het CV gezonden zonder verder medisch onderzoek in Portugal.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Binnen 10 dagen ontvangt de bevoegde autoriteit van de gewone verblijfplaats van de aanvrager en van het lid van de aanvrager, informatie over de ontvangst van de aanvraag door het cPCV, onder vermelding van het vermoedelijke tijdstip van de beslissing over de aanvraag.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing op de aanvraag kan worden toegezonden aan de aanvrager en aan de autoriteit van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats in het Engels of het Portugees heeft. Het cPCV kan ook besluiten gebruik te maken van de officiële taal van de lidstaat van de EU waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft of een andere taal van die lidstaat, mits deze taal overeenkomt met een van de talen van de instellingen van de Gemeenschap.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Ja, dat kan. Indien de aanvrager meent te zijn benadeeld door het cPCM-besluit, heeft de aanvrager 15 dagen de tijd om de Commissie zelf te verzoeken. De aanvrager moet bij zijn aanvraag de redenen vermelden waarop hij zich baseert, en moet het bewijs kunnen leveren dat hij nuttig acht. Cpcv heeft 30 dagen om de klacht te beoordelen en te besluiten, en kan de geclaimde handeling bevestigen, intrekken, intrekken, wijzigen of vervangen.

Als u het niet eens bent met het besluit over de klacht, kunt u dit besluit aanvechten bij de administratieve rechtbank.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Cpcv heeft geen enkele vorm van interventie in deze specifieke kwestie.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende?

Comité voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven (PVC):

  • Persoonlijk — Av. Pereira de Melo bronnen, nr. 7, 7dto., 1050-115 Lissabon, van maandag tot en met vrijdag van 9: 30 tot en met 12: 30 en van 14: 00 tot en met 16: 30;
  • Per post, door het formulier in te zenden op de homepage van de Commissie;
  • Per e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Correio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Online, door het formulier voor slachtoffers van geweldsmisdrijven of huiselijk geweld in te vullen (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://cpvc.mj.pt/);
  • Per telefoon: (+ 351) 213 222 490, vaste netwerkkosten, 9H30-12u30 en 14h-16u30;

APAV:

Commissie Burgerschap en gendergelijkheid (GIG):

  • Informatie voor slachtoffers van huiselijk geweld (informatie verstrekken over de rechten van slachtoffers en over bestaande middelen op het gehele nationale grondgebied waar psychologische, sociale en juridische informatie kan worden verkregen) — Telefoon: (+ 351) 800 202 148 (gratis, anoniem, vertrouwelijk en beschikbaar 24h).

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 27/08/2019