Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Škótsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.


Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Orgán pre odškodnenie obetí trestných činov (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefón: 0044 0300 003 3601

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Osobám s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorí utrpia ujmu v inej krajiny EÚ, poskytneme pomoc so žiadosťou o odškodnenie z tejto krajiny.

Ak je potrebné k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Preklad podporných dokumentov môžeme zabezpečiť a uhradiť my.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za svoje služby neúčtujeme poplatky, nehradíme však náklady spojené s predložením žiadosti, ak iná krajina EÚ takéto poplatky vyberá.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/11/2019