Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Østrig

Dette afsnit af portalen giver en kort introduktion til det østrigske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det østrigske insolvensregister?

Det Link åbner i nyt vindueøstrigske insolvensregister ejes og vedligeholdes af det østrigske forbundsjustitsministerium. Det indeholder oplysninger om indgivelse af konkursbegæringer og om vigtige faser i processen.

Det østrigske insolvensregister offentliggøres via websiden for Ediktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Er der gratis adgang til det østrigske insolvensregister?

Ja.

Hvordan søger jeg i det østrigske insolvensregister?

Detaljerede oplysninger (kun på tysk) findes på webstedet for det østrigske forbundsjustitsministerium under Link åbner i nyt vindueEdiktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Det østrigske insolvensregisters historie

Det østrigske insolvensregister har eksisteret siden 1999.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDomstolssystemet – Østrig


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2020