Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Tyskland

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over Tysklands matrikelregister.


Hvad indeholder matrikelregistret?

I det tyske matrikelregister findes der oplysninger om private retsforhold vedrørende fast ejendom, f.eks. hvem der er ejer af en ejendom, og om andre personer har en tingslig rettighed over den pågældende faste ejendom. Matrikelregistret administreres hovedsagelig som elektronisk register.

Kun personer, der kan bevise, at de har en berettiget interesse (især af juridiske eller økonomiske grunde), kan få tilladelse til at konsultere matrikelregistret. De skal i så fald kontakte matrikelkontoret i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Det er også muligt at anmode om en udskrift af matrikelregistret, hvis man har tilladelse til at konsultere registret.

En begrænset brugergruppe kan også hente oplysninger fra matrikelregistret via elektroniske portaler i de enkelte delstater. Denne gruppe omfatter især indenlandske domstole, myndigheder og notarer samt kreditinstitutter og forsyningsselskaber. Det er forvaltningsmyndighederne i de enkelte delstater, der træffer afgørelse om tilladelse til at hente oplysninger.

Er der gratis adgang til matrikelregistret?

Det er gratis at konsultere matrikelregistret i matrikelkontorets lokaler. En almindelig udskrift fra registret koster 10 EUR, en bekræftet kopi 20 EUR. Der skal ligeledes betales et gebyr for elektronisk adgang og for at hente oplysninger fra matrikelregistret ad elektronisk vej.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret?

Man kan lave en søgning i det tyske matrikelregister efter følgende søgekriterier:

  • matrikelregistrets kolonnenummer
  • matrikelnummer
  • adresse
  • ejerens navn.

Matrikelregistrets historie

I matrikelregistret kan man spore forhold vedrørende ejendomsret til fast ejendom regelmæssigt tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede.

Siden midten af 1990'erne er det fysiske matrikelregister lidt efter lidt blevet erstattet af det elektroniske matrikelregister. Omstillingen er stort set tilendebragt.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 29/08/2019