Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Danmark

Dette afsnit giver et overblik over Danmarks matrikelregister.


Hvad indeholder det danske matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueDet danske matrikelregister (tingbogen) er tilgængeligt online (kun på dansk). Dette websted indeholder oplysninger om adgang, betaling og søgning.

Det danske matrikelregister kan kontaktes via e-mail på: Link åbner i nyt vinduetinglysning@domstol.dk

Er der gratis adgang til det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Hvordan søger jeg i det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Det danske matrikelregisters historie

Se webstedet for registret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/08/2019