Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Slovensko


Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Slovenskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný trestný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Banskej Bystrici

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Bratislave

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Košiciach

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Nitre

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Prešove

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Trenčíne

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Trnave

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Žiline

Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresné súdy (zoznam)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Na úradných tabuliach súdov sa uverejňujú oznamy o rozvrhoch práce daného súdu, verejné vyhlásenia rozsudkov, oznámenia o doručení, oznámenia o doručení písomnosti, uznesenia Najvyššieho súdu SR, upovedomenia o konečnej správe, oznámenia o upovednomení o začatí exekúcie, uznesenia o zrušení konkurzu, oznámenie o podanej žalobe, uznesenia o prijatí predmetov do úschovy, uznesenia o pripadnutí úschov štátu.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú všetky krajské a okresné súdy v rámci rezortu spravodlivosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávanie je možné uskutočňovať vo vyhľadávacom poli na webovej stránke Úradná tabuľa prostredníctvom: názvu dokumentu, časti názvu dokumentu alebo čísla spisu.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Súdy mohli zverejňovať úradné oznamy v elektronickej podobe od mája 2011.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020