Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Швеция

В настоящите информационни листове се обяснява какво ще се случи, ако сте заподозрян или обвинен в извършването на престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни правонарушения, като например пътни нарушения, за които обикновено се налага фиксирано по размер наказание, като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте пострадали от престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.


Кратко представяне на наказателния процес

По-долу накратко са представени обичайните етапи на наказателния процес:

 • съобщаване в полицията за извършено престъпление;
 • наказателно разследване (предварително разследване), което се провежда от полицията; при по-тежки престъпления разследването се води от прокурора;
 • в повечето случаи съществува възможност за назначаване на обществен защитник;
 • при по-тежки престъпления или рецидив прокурорът може да поиска от съда да бъдете задържан под стража. Тогава се провежда специално изслушване по искането за задържане под стража;
 • прокурорът внася обвинителен акт в районния съд;
 • районният съд гледа делото (провежда съдебно заседание по главното производство), за да провери дали е доказано, че сте извършили престъплението и, ако това е така, да определи наказания и др.;
 • при подаване на жалба от някоя от страните, апелативният съд проверява дали присъдата на районния съд следва да бъде потвърдена или променена;
 • в ограничен брой случаи присъдата може да бъде преразгледана и от Върховния съд;
 • присъдата влиза в сила, т.е. става окончателна, а наказанието се привежда в изпълнение при наличие на осъждане.

Информационните листове съдържат подробности за всички етапи на процеса и за вашите права. Тази информация не замества правния съвет, а предназначението ѝ е само да ви упъти. Ако се нуждаете от помощ, винаги се консултирайте с адвокат или друг специалист, за да установите какво е приложимо във вашата ситуация.

Ролята на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Информационните листове съдържат информация за това, как и до кого да подадете жалба.

За да намерите необходимата ви информация, моля, следвайте връзките по-долу

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 – Моите права по време на разследването на престъплението

 • разпит
 • арест
 • задържане под стража
 • продължаващо полицейство разследване
 • подготовка на делото от защитата
 • съдебно преследване

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 – Пътни нарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецШведски съдилища

Връзката отваря нов прозорецШведска прокуратура

Връзката отваря нов прозорецШведска адвокатска колегия

Връзката отваря нов прозорецАгенция за обезщетение и подкрепа на пострадали от престъпления

Връзката отваря нов прозорецШведска затворническа и пробационна служба


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/11/2020